Jodoh yg Sejati Membawa Diri Makin Dekat dengan ALLAH dan Nabi

TIDAK SANGGUP HIDUP HINA TANPA PERJUANGAN BAHKAN RELA MATI SYAHID KERNA AGAMA DAN PERJUANGAN

------------MENDAMBa SYAHID fi SABILILLAH-----------

Saturday, February 23, 2013

Mukjizat Rasulullah Part 1 :)

gambar nametag program.he~
Sheikh Nuruddin Marbu al Banjari al Makki ditengah-tengah.

ANTA RASULULLAH! ♥ PART 1

Bulan Terbelah

Imam al Bukhari,Muslim,Ahmad,al Baihaqi,Ashabu al Sunan dan para imam hadis yang lain, telah meriwayatkan [hadis berikut] daripada sekumpulan Sahabat yang ramai-semoga ALLAH meredai mereka :

''Sesungguhnya suatu ketika penduduk Mekah telah meminta daripada Rasulullah supaya memperlihatkan kepada mereka suatu bukti [atau mukjizat yang memperakui kerasulannya].

Peristiwa ini berlaku pada tahun kelima sebelum Hijrah .Suatu ketika penduduk Mekah telah berhimpun di suatu tempat.Bersama-sama mereka ialah al Walid bin al Mughirah,Abu Jahal,al 'As Bin Wail,al Aswad bin al Muthalib,an Nadhir bin al Harith dan pemuka-pemuka mereka yang lain.Mereka lantas berkata kepada Nabi saw:

''Jika sebenarnya kamu benar seorang rasul,maka belahlah bulan tersebut buat kami,kepada dua bahagian!''

Lalu Rasulullah saw memohon kepada [Allah] Tuhannya,supaya menganugerahkan mukjizat kepadanya sebagai memenuhi permintaan mereka.

Kerana itu,tiba-tiba bulan terbelah menjadi dua.Sebelah daripadanya terletak diatas gunung,sementara sebelahnya lagi berada dibawahnya ! Lalu Nabi saw pun bersabda : ''Saksikanlah,[ wahai sekalian penduduk Makkah] !''

Oleh sebab itu,orang yang ALLAH SWT ingin menyelamatkan akidahnya ,beriman dan memperakui mukjizat tersebut.Sementara orang-orang kafir Quraisy pula berkata : ''Kejadian pelik ini sebenarnya adalah suatu sihir yang terus menerus berlaku.''

Abu Jahal lalu berkomentar : ''Ini merupakan suatu sihir.Hantarlah beberapa orang utusan untuk pergi menemui penduduk Makkah yang tinggal berjauhan dari tempat kejadian ini sehingga kita dapat mengetahui apakah mereka juga melihatnya atau tidak?''

Setelah itu penduduk Makkah tersebut memberitahu bahawa mereka juga telah melihat bulan terbelah dua.Justeru ,ALLAH SWT pun menurunkan wahyu-Nya kepada Nabi-Nya:

Maksudnya: ''Telah dekat datangnya Kiamat dan terbelah bulan.Seandainya mereka melihat sebuah tanda (mukjizat) mereka berpaling dan mengatakan ini adalah sebuah sihir yang menyeluruh.''(surah al Qamar 54: ayat 1-2)

Para ulma tafsir dan ulama hadis telah bersepakat memperakui mukjizat terbelahnya bulan kepada dua bahagian dan hadis-hadis mengenainya mencapai tahap mutawatir.

Hadis-hadisnya yang mutawatir telah dinukilkan oleh para ulama salaf dan khalaf,dengan penukilan yang tidak diragui lagi kebenarannya.

Kerana itu,janganlah seseorang itu memberi perhatian dan terpengaruh dengan apa-apa jua bentuk kritikan membuta tuli daripada seorang yang jahil dan tidak juga daripada penentang yang bersifat angkuh.

Wallahua'alam bisowab.

~Kitab 40 Kisah Motivasi Mukjizat Rasulullah saw,Sheikh Muhammad Nuruddin Marbu al Banjari al Makki.

No comments:

Post a Comment